Uudiseid misjonipõllult

Projekt Aasias, millest ka siin lehel rääkinud oleme, on nüüdseks lõppenud. Aitäh kõikidele, kes palvete ja finantsidega toetasid! Alljärgnev on eestlasest osaleja Enely kokkuvõte kogetust.

Kahe nädalaga saime osa nii kohalikust toidulauast, proovida selga rahvusriideid ning nautida kohalikku ülistusmuusikat, aga veel enam oli eesõigus tunnistada ja näha elumuutusi, mis aset leidsid. Inimeste janu tõe ja tõelise, elava Jumala järele oli meeletu ning nende avatus kuulda ja kuulata ning lõpuks kuuletuda eeskujuks meilegi!

Esimesel teenimispäeval sadas vihma. Jumal näitas mulle, et see vihm on vajalik, et ette valmistada hea pinnas ning külvile järgnev kasv nii kohalikes kui ka meis endis. Head pinnast, kuhu Jumala Sõna külvata oli palju! Eriliselt inspireerisid mind järgnevad külastused:
– Pime ja haige põlvega vanaema, kes oli terve elu farmis autojuhina töötanud ning nüüd tervise tõttu koju jäänud. Vanaema hing igatses Jumala järele nii tuliselt, et naine tegi päästepalve ning palusime ka ta tervise pärast. See sära, mis temast pärast palveid kiirgus oli tunnistuseks omaette, kuid naine ütles, et usub, et Jumal tervendab ta täielikult!
– Noor naine, kes oli ainsana oma perekonnast Jeesuse jünger. Jagasin talle lugu oma perekonnast, kus olen ka ainus kristlane ning julgustasin teda oma pere palves kandma. Järgmisel pühapäeval tuli ta kirikusse koos oma õega!
– Mees väikses külakeses, kellel käis külalisi väga harva ja nendeks olid ta oma lapsed, kuid kelle juurde meie oma rahvusvahelise meeskonnaga “sattusime”. Mees ütles, et ei olnud kunagi varem Jeesusest kuulnud, kuid nähes, et tema kodu on erinevast rahvusest inimesi täis, siis ei saa see olla muu, kui Jumala kõnetus talle. Mees astus oma esimese sammu Jeesusele järgneda päästepalves!

Lisaks juba mainitule julgustas mind eriliselt ja isiklikult ka üks vanaema, kes elas kohaliku koguduse, kellega koostööd tegime, kõrval. Iga päev, kui läksime välja, et inimesi külastada ja neile Jumala Sõna viia, tuli tema kogudusse palvetama ja palvetas kuni meie tagasitulekuni. Puhkepäeval seda nähes, sain väga julgustatud ning Jumal tuletas mulle meelde ka kõiki Teid, kes Te hoidsite meie meeskonda ja reisi eestpalves. Suur aitäh selle eest! Teie palved kandsid head vilja ning olid õnnistuseks ja julgustuseks nii meie meeskonnale kui ka kohalikele!

Suurimas tänumeeles ja õnnistusi soovides,
Enely

Share Button

Comments are closed.