Paapua uudised

Inimese süda kavandab oma teed, aga Jehoova juhib tema sammu! (Õp. 16:9)

Tere armsad eestpalvetajad!

Paljud teist teavad juba, et minu isa läks jaanuari alguses igavikku. Kirjeldamatult hea on teada, et ta veedab selle koos Päästjaga! Jumala ajaplaanid on täiuslikud – isa andis oma elu Jeesusele täpselt kaks nädalat enne lahkumist. Peale seda läks tal tervis aina halvemaks ja sellega koos vähenes ka võime suhelda ning selgelt mõelda.

Mäletate vast, et meie pere veetis jõulud kahes erinevas kohas, kuid Gerolf tuli isa matuste ajaks Eestisse ja jaanuri keskel reisisime sealt koos tagasi Saksamaale.

Gerolfi ema tähistas jaanuaris 80. sünnipäeva ja veebruari alguses toimus tal operatsioon, mille käigus eemaldati koos pahaloomulise kasvajaga kaks kolmandikku tema maksast. Täname Jumalat, et ta elas operatsiooni üle ja tunneb end praegu suhteliselt hästi. Samas ei ole ta tagasi päris endises vormis ja vajab majapidamistöödes meie abi. Rõõm on näha, kuidas usk Jeesusesse teda kõigest sellest läbi on kandnud.

Richard ja Christian on tänaseks juba mitu kuud lasteaias käinud ja neile meeldib seal väga! Palvevastus oli see, et nad olid valmis ilma minuta lasteaias olema peale vaid neljapäevast “prooviaega”. Oleme tänulikud kristlasest lasteaiaõpetaja eest, kes mõistab meie “eriolukorda” ja oskab hästi ka inglise keeles suhelda. Muidugi on eesmärk, et poisid saksa keeles suhtleks, kuid vahel on olukordi, kus inglise keel appi tuleb võtta. Poiste suur mure enne Paapualt lahkumist oli, et kas nad leiavad Saksamaal endale sõpru. Seegi on saanud vastuse – koguduses on palju meie poiste vanuseid poisse – Christian ja Richard on nende hulgas kenasti omaks võetud.

Gerolf on viimaste kuude jooksul palju jutlustanud ja meie teenimisest Paapual jaganud. Lisaks osaleb ta koguduste palvekoosolekutel ja piiblitundides ning tegeleb veidi usklikke julgustamisega isiklikul tasandil. Kui aega üle jääb õpib ta helisalvestuste abil Dom keelt.

Minu tähelepanu läheb peamiselt kodustele asjadele, kuid olen saanud ka mitmete naistegruppidega kohtuda. Kogu perega oleme rääkinud Jumala tööst Paapual laste- ja noortegruppides.

Hoiame enda kursis ka Paapual, eriti Dom hõimus toimuvaga. Jim ja Judy Burdett on veel paar kuud hõimus, kuid juunis lähevad nad aastaks USA-sse. Meie (misjonäride) eesmärk on, et kohalikud kogudused vaimulikult küpseks ja iseseisvaks saaksid. See aeg, kui ühtegi misjonäri hõimus ei ole, saab olema suureks testiks, mis näitab kuivõrd valmis on nad ise kogudusi juhtima, probleemidega tegelema jne. Meie eestpalveid vajavad kuus piibliõpetajat – kolm meest (Gena, Martin ja Bapka) ja kolm naist (Agnes, Keti, Silia). Nemad on ka need, kes peaks olema teistele usklikele vaimulikuks toeks. Kahjuks on viimastel kuudel nende endi vahel probleeme esile kerkinud. Nad on need lahendanud ja liiguvad koos edasi, kuid kindlasti tuleb neid veel ja nad vajavad tarkust Jumalalt, kuidas neid piibli, mitte kohalike tavade kohaselt, lahendada.

Üks väga oluline eestpalvesoov on veel – Paapua Uus Guinea tööministeerium tahab muuta välismaalastele töölubade andmise korda. Selle sammu üldeesmärk on luua kohalikele inimestele rohkem töökohti ja teha kindlaks, et Paapual “toodetud” raha maalt välja ei rändaks. Hetkel näeb Paapua valitsus misjoniorganisatsioone kui äriettevõtteid, mida me küll ei ole. Kui uus seadus jõustub tähendab see, et enamus meie misjonäridest ei saa enam tööluba. Paapual tegutsevad suuremad misjoniorganisatsioonid töötavad koos selle nimel, et tööministeeriumit meie olukorrast/soovidest teavitada. Sel nädalal toimusid olulised koosolekud valitsusametnikega, mis läksid positiivselt, kuid mitte midagi ei ole veel ametlikult kehtestatud. Palun palvetage, et suuliselt väljendatud nõusolek meie ettepanekutega ka paberile jõuaks.

Sel suvel veedame kogu perega seitse nädalat Eestis! Meie poisid ei ole veel kunagi suvist Eestimaad näinud – usun et see saab meie kõigi jaoks tore aeg olema. Oleme suurema osa sellest Saaremaal minu ema juures, kuid juunis peatume kaks nädalat ka Tallinnas. Palun võta minuga ühendust, kui soovid kohtuda – teeme seda rõõmuga.

Meie esialgne plaan detsembris Paapualt lahkudes oli pöörduda sinna tagasi selle aasta septembris. Praegu on aga olukord selline, et me ei ole kindlad, kas Gerolfi ema saab päris üksi hakkama. Tahame anda talle aega taastuda ning otsustame peale Eestist naasemist, millal täpselt Paapuale tagasi läheme. Palveta palun, et Jumal meie mõtteid ja plaane juhiks. Aitäh!

 

Õnnistatud kevadet soovides,

Mailis perega

Share Button

Comments are closed.